Overordnet målsætning:

  • At fortsætte den gode udvikling, vi mener, der er i Skærvebo og Annekset.
  • At skærpe bevidstheden i henhold til vort værdigrundlag – og være villig til at udvikle værdigrundlaget.
  • At det kristne fundament er levende og dermed personlig relevant for beboere og personale.
  • At ”Anerkende” – både beboere og kolleger med alle de positive ting der ligger deri.
  • At være bevidst om, at forskellighed er en ”gave” og ikke en ”fejl.”
  • At være bevidst om, at samarbejdet går bedst, når der er konkrete opgaver omkring beboerne at løse.
  • At vi til stadighed er undrende og nysgerrige på det der sker i huset både i forhold til beboere og kollegaer.
  • At jeg skal søge efter den ”gode grund.”

Skærvebo er beboernes hjem.

Vi handler pædagogisk og husker på, at Skærvebo er et hjem med daglige gøremål, hvor vi handler, men ikke behandler.

Pædagogisk arbejde for beboernes skyld hvilket betyder på forskellige niveauer og individuelt.

Vi bruger den enkelte beboers handleplan som et vigtigt pædagogisk redskab, denne revideres efter den enkelte beboers udvikling.
Kvalitets tid med den enkelte beboer prioriteres højt.

Grundig og individuel information opleves som meget vigtigt.

Medarbejderne bestræber sig på at arbejde ensartet og mod samme mål.

Vi yder åndelig omsorg, og er også her opmærksomme på den enkelte beboers behov og ønsker.

Vi arbejder med den neuropædagogiske tankegang og er ved at implementere KRAP da hovedparten af medarbejderne har den neuropædagogiske uddannelse og næsten alle afslutter en to årig KRAP uddannelse medium juni 2019.