Menneskesyn:

Hverdagen på Skærvebo bygger på det kristne menneskesyn.

Bibelen er Guds ord og dermed retningsgivende for værdier, normer og handlinger der angår det hele menneske : Åndeligt, fysisk, psykisk og socialt.

Ligeværdighed, respekt og næstekærlighed danner rammer for mål og mening for hver eneste dag.

Alle er lige værdifulde og har som aktør i eget liv ret til indflydelse og selvbestemmelse.

Den omsorg vi har for hinanden, og som giver trivsel og vækst, udmøntes som ansvarlighed, tillid, tryghed, empati og tilgivelse.