Bestyrelsens vigtigste opgave er at sikre at visionerne og værdierne for Skærvebo / Annekset realiseres.

Der afholdes ca. 6 møder om året hvor de primære punkter på dagsordenen er:

  • Orientering fra ledelsen om de væsentlige hændelser siden sidst.
  • Gennemgang af perioderegnskaber sammenholdt med budget.
  • Udarbejdelse af budgetter.
  • Af øvrige punkter kan nævnes tilsynsrapporter, samarbejdsrelationer, forsikringsforhold, praktisk vedrørende Skærvebos / Anneksets fysiske rammer.

Bestyrelses opgave er herudover at være sparringspartner for ledelsen.

 Formand: Jens Seerup Nielsen – Medarbejderrep:  AnneMette Lauridsen – Medlem: Ulla Højrup – Næstformand: Paul Blond – Sekretær: Jane Tinggaard Sørensen – Medlem: Ellen Madsen  – Medlem: Henriette Lund Kristensen

Følgende nedsatte udvalg:

  • Forretningsudvalg: Jane og Jens
  • Ansættelsesudvalg: Ellen og Henriette
  • Vedligeholdelsesudvalg: Erik og Niels Peter (valgt udenfor bestyrelsen)