Bestyrelsens vigtigste opgave er at sikre at visionerne og værdierne for Skærvebo / Annekset realiseres.

Der afholdes ca. 6 møder om året hvor de primære punkter på dagsordenen er:

  • Orientering fra ledelsen om de væsentlige hændelser siden sidst.
  • Gennemgang af perioderegnskaber sammenholdt med budget.
  • Udarbejdelse af budgetter.
  • Af øvrige punkter kan nævnes tilsynsrapporter, samarbejdsrelationer, forsikringsforhold, praktisk vedrørende Skærvebos / Anneksets fysiske rammer.

Bestyrelses opgave er herudover at være sparringspartner for ledelsen.

 

 Formand: Jens Seerup Nielsen – Næstformand: Niels Peter Kristensen –
Sekretær: Jane Tinggaard Sørensen – Medlem: Ellen Madsen –
Medlem: Linda Pedersen – Medarbejderrep:  AnneMette Lauridsen
Leder: Erik Laursen

Følgende nedsatte udvalg:

  • Ansættelsesudvalg: Ellen, Jens
  • Byggeudvalg: Hele bestyrelsen
  • Vedligeholdelsesudvalg: Niels Peter, Erik,
  • Forretningsudvalg: Jane, Jens