Bofællesskabet Skærvebo/Annekset

Skærvebo og Annekset ligger i et villakvarter i Løsning – i nærheden af et stort rekreativt område.

Skærvebo består af 18 lejligheder og Annekset består af 8 lejligheder.

Skærvebo er beboet af fysisk og psykisk udviklingshæmmede.

I Annekset bor mennesker, som er mere selvhjulpne og kan klare sig uden nattevagt. De kan dog opsøge hjælp i Skærvebo, hvis der er behov for det.

Beboerne på Skærvebo og Annekset har mulighed for at deltage i mange forskellige aktiviteter. Nogle går til svømning, ridning, skydning, klub 88 og indimellem arrangeres ture til koncerter, biograf, fodboldkamp, køreture “ud i det blå” m.m.

Flere af beboerne hygger sig med forskellige former for spil og besøg hos hinanden.

Om sommeren hjælper beboerne med forskellige opgaver i køkkenhaven samt med at passe drivhus og krukker i haven.

Fælles for Bofællesskabet Skærvebo/Annekset er, at hverdagen skal afspejle det kristne menneskesyn. Alle er skabt i Guds billede og dermed unikke og værdifulde. Der gives plads til den kristne tro i hverdagen gennem tilbud og fælles eller personlig andagt/bøn, mulighed for at komme i missionshus og til gudstjeneste.

Respekt, omsorg og anerkendelse er grundlæggende værdier for beboerne og ansatte. Med udgangspunkt i den enkeltes ressourcer gives mulighed for udvikling og vi fokuserer på muligheder frem for problemstillinger. Sundhed (kost/motion) og trivsel er i fokus.

Der er, og vægtes høj faglighed i personalegruppen