Målgruppens alder

 

Fra 18 år

 

Vælg tilbuddet/afdelingens målgrupper: Kommunikationsnedsættelse.
Mobilitetsnedsættelse.
Udviklingshæmning.
Beskriv målgruppen eller målgrupperne nærmere:

 

Hos os bor der 26 voksne borgere med meget forskellige vanskeligheder, alle er psykiske og eller fysiske udviklingshæmmede. Alle har selvstændigt valgt at bo hos os pga. vores sammenfald af livsopfattelse med Kristelig Handicap forening i Danmark.

 

Inden beboeren flytter ind, besøges denne på nuværende “bosted”- ofte i barndomshjemmet, derefter udarbejdes en behovs analyse, dernæst af holdes et visitationsmøde.
Her deltager borgeren, sagsbehandleren, pårørende og repræsentanter fra tilbuddet.
Med udgangspunkt i myndighedshandleplanen (§141) fastsættes målene for borgerens ophold.
På baggrund af mødet udarbejder tilbuddet en handleplan. Planen beskriver, hvordan tilbuddet i samarbejde med borgeren vil omsætte myndighedshandleplanen i dagligdagen.
Handleplanen revideres første gang efter et halv år, på baggrund af personalets dagbogsnotater. Der kan indgå andre oplysninger fx statusudtalelser fra evt skole, beskæftigelsestilbud, egen læge mv.