VELKOMMEN TIL ÅRSMØDE

Hermed inviteres til årsmøde på Skærvebo/Annekset lørdag den 3. juni 2023 kl. 10.00 – 16.00

Det officielle årsmøde finder sted kl. 10.00 i Løsning Kirkecenter, Vestergade 42 C, 8723 Løsning med følgende dagsorden:

1.    Velkomst og indledning
2.    Valg af dirigent, referent og stemmetællere
3.    Bestyrelsens beretning, herunder økonomi
4.    Valg af bestyrelsesmedlemmer *)
6.    Indkomne forslag.
Disse forslag skal være bestyrelsen i hænde senest en måned før
årsmødet
7.    Eventuelt (der kan ikke træffes beslutninger)

*) Linda Pedersen, valgt blandt de pårørende, er på valg og modtager ikke genvalg. Der skal derfor findes en ny kandidat til bestyrelsen blandt de pårørende. Forslag til kandidater skal stilles af mindst tre pårørende og skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før årsmødet. Kontakt gerne Erik Laursen (ela@skaervebo.dk) eller formand Jens Seerup Nielsen (jens.seerup@gmail.com), hvis du vil være en del af et spændende og vigtigt arbejde i bestyrelsen.

Efter årsmødet i Kirkecentret samles vi på Skærvebo/Annekset til hyggeligt samvær. Brug muligheden for at få en snak med andre pårørende, beboere mv., besøg i lejlighederne eller nyde det forhåbentligt gode vejr.

Og så skal det da også lige nævnes, at Annekset nu har eksisteret i 20 år, så det skal naturligvis også fejres.

Tilmelding
Tilmelding på 75650990 eller på mail til: ela@skaervebo.dk.
Af hensyn til forplejning vil vi gerne vide, om I ønsker at være med til hele dagen (årsmøde, frokost og eftermiddagskaffe) eller kun kommer noget af dagen.

Sidste frist for tilmelding: lør. 20. maj 2023